Efter fem fantastiska år, under vilka vi balanserat vår entusiasm med de ekonomiska förutsättningarna, har vi fattat beslutet att avveckla vår verksamhet. Vår sista service kommer att bli något utöver det vanliga!

Sista service 29 juni